КИННПОР
Понеделник, 14 Февруари 2022 15:09

Кой, кога, къде в Пространното житие на св. Константин-Кирил

Кой, кога, къде в Пространното житие на св. Константин-Кирил Кой, кога, къде в Пространното житие на св. Константин-Кирил

По случай деня, в  който почитаме паметта на св. Константин-Кирил Философ, ви предлагаме възможността  да изтеглите справочния речник „Кой, кога, къде в Пространното житие на св. Константин-Кирил“.

Учебното помагало е изготвено от доц. Мая Иванова и д-р Цветомира Данова, Кирило-Методиевски научен център при Българската академия на науките, под научната редакцията на проф. Климентина Иванова и с финансовата подкрепа на Национална научна програма „Културно-историческо наследство, национална памет и обществено развитие“.

Още информация тук.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ
ЗА НАЦИОНАЛНАТА НАУЧНА ПРОГРАМА

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

ПРИЛОЖНИ
ПРОГРАМИ

За повишаване на информираността на обществото по отношение на културноисторическото наследство.

ДИГИТАЛНИ
ИНСТРУМЕНТИ

За изследване, представяне и популяризиране на българското културноисторическо наследство.

ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПРОГРАМИ

Научноизследователски и образователни програми в областта на българското културно наследство.

×

Национална научна програма КИННПОР

Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ е създадена в изпълнение на Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Р България 2017-2030 и се финансира от Министерството на образованието и науката на България.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ


TOP