КИННПОР
Петък, 25 Юни 2021 17:15

„Спорът“ между България и Северна Македония

„Спорът“ между България и Северна Македония „Спорът“ между България и Северна Македония За думите | Програма „Христо Ботев“, БНР

Интервю на Венета Гаврилова с проф. Анна-Мария Тотоманова от катедрата по Кирилометодиевистика на Софийския университет и проф. Ана Кочева, ръководителка на Секцията по българска диалектология и лингвистична география на Института за български език в предаването „За думите“ по програма „Христо Ботев“ на БНР.

Медия

Разговор на Венета Гаврилова с проф. Анна-Мария Тотоманова и проф. Ана Кочева За думите | Програма „Христо Ботев“, БНР

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ
ЗА НАЦИОНАЛНАТА НАУЧНА ПРОГРАМА

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

ПРИЛОЖНИ
ПРОГРАМИ

За повишаване на информираността на обществото по отношение на културноисторическото наследство.

ДИГИТАЛНИ
ИНСТРУМЕНТИ

За изследване, представяне и популяризиране на българското културноисторическо наследство.

ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПРОГРАМИ

Научноизследователски и образователни програми в областта на българското културно наследство.

×

Национална научна програма КИННПОР

Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ е създадена в изпълнение на Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Р България 2017-2030 и се финансира от Министерството на образованието и науката на България.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ


TOP