КИННПОР
Петък, 26 Февруари 2021 16:05

Нова публикация от Института за исторически изследвания

Държавата и временно работещите в Либия българи през 70-те години на ХХ век Държавата и временно работещите в Либия българи през 70-те години на ХХ век доц. д-р Надя Филипова, Институт за исторически изследвания – БАН

Държавата и временно работещите в Либия българи през 70-те години на ХХ век, доц. д-р Надя Филипова Институт за исторически изследвания – БАН.

Част от сп. „История“, книжка 1/2021, година XXIX
Съдържание на сп. „История“, 2021 г.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ
ЗА НАЦИОНАЛНАТА НАУЧНА ПРОГРАМА

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

ПРИЛОЖНИ
ПРОГРАМИ

За повишаване на информираността на обществото по отношение на културноисторическото наследство.

ДИГИТАЛНИ
ИНСТРУМЕНТИ

За изследване, представяне и популяризиране на българското културноисторическо наследство.

ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПРОГРАМИ

Научноизследователски и образователни програми в областта на българското културно наследство.

×

Национална научна програма КИННПОР

Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ е създадена в изпълнение на Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Р България 2017-2030 и се финансира от Министерството на образованието и науката на България.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ


TOP