КИННПОР
Четвъртък, 20 Юни 2019 16:18

Дигитална колекция от български литературни издания със свободен достъп

Дигитална колекция от български литературни издания със свободен достъп Дигитална колекция от български литературни издания със свободен достъп

Колекцията „Периодика и литература“ том 6 е резултат от участието на Централната библиотека на БАН в изпълнението на Национална научна програма „КИННПОР“.

Дигиталната колекция представлява първи опит за цялостно научно изследване на литературния периодичен печат от Освобождението до 1944 г. Изданието е богат източник на непознати факти от българската културна история. Съдържа научно-аналитични студии и статии за литературни списания и вестници, смесени и хумористични издания. Всяка статия запознава читателите с историята на изданието, социокултурната ситуация, в която то излиза, естетическата му програма, композицонното му структуриране. Експонираните издания са изключителна библиографска рядкост и чрез тази платформа те стават достояние на голям кръг читатели.

Свободен достъп до изданията – http://digilib.nalis.bg/xmlui/handle/nls/30827.

Обработените издания са от фондовете на:

  • Национална библиотека „Св.св. Кирил и Методий“
  • Институт за литература – БАН
  • Централна библиотека – БАН

Към сканираните файлове са добавени съответните мета данни в платформата Dspace.

В изпълнение на работен пакет Създаване на образователни програми в областта на културно историческото наследство на научната програма, Централна библиотека на БАН работи по създаване на библиография по кирилометодиевистика в библиотечно-информационната система ALEPH500.

До момента са интегрирани и редактирани 2124 броя библиографски записи на Кирило-Методиевския научен център (КМНЦ) в библиотечно-информационната система ALEPH500.

Обособена е специална библиографска база данни. Достъпът до тях е свободен.

Галерия със снимки

Още в тази категория: Видеолекторати от КМНЦ »

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ
ЗА НАЦИОНАЛНАТА НАУЧНА ПРОГРАМА

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

ПРИЛОЖНИ
ПРОГРАМИ

За повишаване на информираността на обществото по отношение на културноисторическото наследство.

ДИГИТАЛНИ
ИНСТРУМЕНТИ

За изследване, представяне и популяризиране на българското културноисторическо наследство.

ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПРОГРАМИ

Научноизследователски и образователни програми в областта на българското културно наследство.

×

Национална научна програма КИННПОР

Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ е създадена в изпълнение на Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Р България 2017-2030 и се финансира от Министерството на образованието и науката на България.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ


TOP