КИННПОР
Вторник, 09 Ноември 2021 16:50

Категории население, ангажирани с добива и преработката на руда в българското пространство

Лекция „Категории население, ангажирани с добива и преработката на руда в българското пространство (ХV–ХVІІ век)“ Лекция „Категории население, ангажирани с добива и преработката на руда в българското пространство (ХV–ХVІІ век)“

На 02 ноември 2021 г. Институтът за исторически изследвания – БАН организира публична лекция на гл. ас. д-р Стефан Димитров на тема „Категории население, ангажирани с добива и преработката на руда в българското пространство (ХV–ХVІІ век)“.

Събитието се проведе като част от Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“, финансирана от Министерство на образованието и науката.

Медия

Лекция „Категории население, ангажирани с добива и преработката на руда в българското пространство (ХV–ХVІІ век)“

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ
ЗА НАЦИОНАЛНАТА НАУЧНА ПРОГРАМА

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

ПРИЛОЖНИ
ПРОГРАМИ

За повишаване на информираността на обществото по отношение на културноисторическото наследство.

ДИГИТАЛНИ
ИНСТРУМЕНТИ

За изследване, представяне и популяризиране на българското културноисторическо наследство.

ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПРОГРАМИ

Научноизследователски и образователни програми в областта на българското културно наследство.

×

Национална научна програма КИННПОР

Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ е създадена в изпълнение на Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Р България 2017-2030 и се финансира от Министерството на образованието и науката на България.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ


TOP