КИННПОР
Сряда, 07 Октомври 2020 09:50

Ново издание на изложбата „Градът на Балканите: пространства, образи, памет в пощенски картички“

„Градът на Балканите: пространства, образи, памет в пощенски картички“ в Добрич през октомври 2020 г. „Градът на Балканите: пространства, образи, памет в пощенски картички“ в Добрич през октомври 2020 г.

Институтът за балканистика с Център по тракология при Българска академия на науките организира ново издание на изложбата „Градът на Балканите: пространства, образи, памет в пощенски картички“. Тя ще бъде представена на площад „Свобода“ в гр. Добрич от 2 до 31 октомври 2020 г.

В пощенски картички от края на XIX век до началото на дигиталната ера са изобразени знакови места от Балканите. Освен София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Добрич на посетителите на изложбата ще бъдат показани емблематични пространства от Любляна, Загреб, Белград, Скопие, Атина, Букурещ, Цариград, Шкодра, Сараево, Мостар, Солун, Цетине, Ниш и др. Подбраните пощенски картички онагледяват както спецификата, така и някои общи черти на градовете в региона, където се срещат всички важни религии за Европа – православие, католицизъм, юдаизъм и ислям. Целта на изложбата е двуяка: от една страна, да събере на едно място примери от културното многообразие на региона, а от друга – да представи на съвременния наблюдател представата за знакови пространства в исторически план в продължение на едно столетие.

Това издание на изложбата се осъществява в партньорство с Община Добрич и „Добруджански научен институт“ по Национална научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“, финансирана от МОН.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ
ЗА НАЦИОНАЛНАТА НАУЧНА ПРОГРАМА

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

ПРИЛОЖНИ
ПРОГРАМИ

За повишаване на информираността на обществото по отношение на културноисторическото наследство.

ДИГИТАЛНИ
ИНСТРУМЕНТИ

За изследване, представяне и популяризиране на българското културноисторическо наследство.

ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПРОГРАМИ

Научноизследователски и образователни програми в областта на българското културно наследство.

×

Национална научна програма КИННПОР

Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ е създадена в изпълнение на Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Р България 2017-2030 и се финансира от Министерството на образованието и науката на България.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ


TOP