КИННПОР
Петък, 11 Септември 2020 16:47

Изследователската инфраструктура по религиозни изследвания RESILIENCE е готова за старт

Изследователската инфраструктура по религиозни изследвания RESILIENCE Изследователската инфраструктура по религиозни изследвания RESILIENCE

Тринадесет академични институции от единайсет държави работят по създаването на постоянна европейска научноизследователска инфраструктура за религиозни изследвания, наречена RESILIENCE.

На 10 септември 2020 г. партньорите в RESILIENCE подадоха предложение за научноизследователска инфраструктура, която да бъде включена в Пътната карта на ESFRI 2021. Включването на RESILIENCE в Пътната карта ще осигури на партньорите институционална рамка, в която може да започне подготвителната фаза на изграждане на инфраструктурата.

Предвид засиления интерес към религиозните изследвания и все по-важната им роля RESILIENCE има за цел да подобри достъпа до знания, свързани с религията. В същото време са необходими инструменти и подкрепа, за да се предоставят, интерпретират и обработят тези знания. RESILIENCE ще отговори на тази нужда, като създаде постоянна европейска инфраструктура за религиозни изследвания.

Историята на RESILIENCE надгражда традициите на участващите институции и започва още през 2014 г. От септември 2019 г. партньорите се стремят да постигнат онази готовност, която се изисква за включването й в Пътната карта на ESFRI 2021. Изработен е дизайн за бъдещата инфраструктура и са определени ясно предлаганите услугите, подкрепени с устойчив бюджет и стабилен модел на управление, което означава, че научноизследователската инфраструктура вече е готова за стартиране.

Включването на RESILIENCE в Пътната карта ще осигури на партньорите институционална рамка за започването на подготвителната фаза на изграждане на инфраструктурата.

Относно научноизследователската инфраструктура

Инфраструктурата е проектирана така, че да предоставя както физически, така и дигитален достъп до знания за религията и е ориентирана изключително към нуждите на потребителите: RESILIENCE подкрепя бъдещите си потребители при намирането, използването и споделянето на тези знания. Макар че учените ще са най-честите ползватели на научноизследователската инфраструктура, тя би могла да е в помощ и на всички, занимаващи се с религиозни проблеми – библиотекари, политици и представители на религиозни общности.

RESILIENCE допълнително ще позволи на изследователите да се интегрират в развитата научноизследователско общност и да получат признание за своите изследвания, като им помогне да получат достъп до повече ресурси, да подобрят своите дигитални умения, да участват в изследователски проекти, да популяризират своите постижения, да изградят професионална мрежа и т.н.

Постоянната научноизследователска инфраструктура има минимален жизнен цикъл от 25 години и прогнозен бюджет от около 246 милиона евро. 80% от тази сума ще бъдат покрити от самите партньори чрез in-kind вноски, главно предназначени за услуги за физически достъп до знания ресурси и услуги.

Необходимостта от изследователската инфраструктура

Проф. Анна-Мария Тотоманова от Софийския университет „Св. Климент Охридски“, която е и член на съвета на директорите на бъдещата европейска инфраструктура обосновава нейната необходимост по следния начин: „Научноизследователската инфраструктура RESILIENCE дава възможност на изследователите да правят по-задълбочени изследвания на текущите процеси в Европа и техните дълбоки корени в миналото“.

Допълнителна информация за проекта е достъпна на www.resilience-ri.eu.

Свързани статии (по етикет)

Медия

Франческа Кадеду от Фондация за религиозни изследвания (Болоня, Италия) за канидатстването и значението на изследователската инфраструктура.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ
ЗА НАЦИОНАЛНАТА НАУЧНА ПРОГРАМА

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

ПРИЛОЖНИ
ПРОГРАМИ

За повишаване на информираността на обществото по отношение на културноисторическото наследство.

ДИГИТАЛНИ
ИНСТРУМЕНТИ

За изследване, представяне и популяризиране на българското културноисторическо наследство.

ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПРОГРАМИ

Научноизследователски и образователни програми в областта на българското културно наследство.

×

Национална научна програма КИННПОР

Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ е създадена в изпълнение на Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Р България 2017-2030 и се финансира от Министерството на образованието и науката на България.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ


TOP