КИННПОР
Четвъртък, 10 Септември 2020 17:01

Теренно изследване върху работата на културните институции в Смолянска област по време на пандемия

Теренно изследване върху работата на културните институции в Смолянска област по време на пандемия Теренно изследване върху работата на културните институции в Смолянска област по време на пандемия

В изпълнение на проект от Национална научна програма „Културно-историческо наследство, национална памет и обществено развитие“, през месец август, гл. ас. д-р Радка Братанова от Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН проведе теренно изследване на тема „Работата на културните институции в Смолянска област по време на пандемията COVID-19. Музикалнофолклорно творчество“.

Проучването на д-р Братанова в селища от областта – Смолян, Чепеларе, Девин, Момчиловци, Гела и др., събра интересни мнения на представители на читалища, училища, музикални клубове, електронни медии и др. Техните разкази дават представа за работата по време на пандемията и предизвикателствата, които са се появили в тази връзка. Хората от областта дават оценка на начините за справяне с извънредната ситуация, с наложеното в някои случаи дистанционно обучение; споделят наблюдения и мнения относно музикалнофолклорното творчество, появило се в глобалната мрежа, посветено на COVID-19.

Всички тези материали ще послужат за подготовката на статия за специална книжка на списание „Български фолклор“, посветена на културно-историческото наследство по време на пандемия, в която ще бъдат публикувани и други специализирани изследвания на учени, участващи в изпълнение на темата „Политиката на държавата спрямо културно-историческо наследство“, част от Национална научна програма „Културно-историческо наследство, национална памет и обществено развитие“.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ
ЗА НАЦИОНАЛНАТА НАУЧНА ПРОГРАМА

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

ПРИЛОЖНИ
ПРОГРАМИ

За повишаване на информираността на обществото по отношение на културноисторическото наследство.

ДИГИТАЛНИ
ИНСТРУМЕНТИ

За изследване, представяне и популяризиране на българското културноисторическо наследство.

ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПРОГРАМИ

Научноизследователски и образователни програми в областта на българското културно наследство.

×

Национална научна програма КИННПОР

Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ е създадена в изпълнение на Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Р България 2017-2030 и се финансира от Министерството на образованието и науката на България.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ


TOP