КИННПОР
Четвъртък, 10 Септември 2020 14:49

ИБЦТ–БАН представя изложбата „Градът на Балканите: пространства, образи, памет в пощенски картички“ в Каварна

„Градът на Балканите: пространства, образи, памет в пощенски картички“ в Каварна „Градът на Балканите: пространства, образи, памет в пощенски картички“ в Каварна

На 1 септември 2020 г. в центъра на гр. Каварна г-жа Елена Балтаджиева, кмет на Община Каварна, гл. ас. д-р Маламир Спасов от ИБЦТ–БАН и г-н Борис Спасов, председател на Добруджанския научен институт, откриха изложбата „Градът на Балканите: пространства, образи, памет в пощенски картички“.

Това ново издание на изложбата се осъществява от Института за балканистика с Център по тракология при Българска академия на науките съвместно с Община Каварна по Национална научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“, финансирана от МОН.

На 20 постера са представени пощенски картички от края на ХІХ до края на ХХ век, които изобразяват различни градски центрове на Балканите. През погледа на фотографите авторите на изложбата съпоставят развитието на града като средище на промени в няколко балкански държави в прехода към модерната епоха. Освен София, Пловдив, Русе, Шумен, Добрич, посетителите на изложбата ще видят знакови места в Атина, Белград, Букурещ, Загреб, Любляна, Скопие, Цариград, Одрин, Сараево и много други. Специален акцент е поставен върху морските градове – Варна, Бургас, Созопол, Бар, Котор, Солун, Риека.

Изложбата може да бъде разгледана на централната пешеходна зона в Каварна до края на месец септември, след което ще бъде показана на други места в страната.

Галерия със снимки

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ
ЗА НАЦИОНАЛНАТА НАУЧНА ПРОГРАМА

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

ПРИЛОЖНИ
ПРОГРАМИ

За повишаване на информираността на обществото по отношение на културноисторическото наследство.

ДИГИТАЛНИ
ИНСТРУМЕНТИ

За изследване, представяне и популяризиране на българското културноисторическо наследство.

ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПРОГРАМИ

Научноизследователски и образователни програми в областта на българското културно наследство.

×

Национална научна програма КИННПОР

Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ е създадена в изпълнение на Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Р България 2017-2030 и се финансира от Министерството на образованието и науката на България.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ


TOP