КИННПОР
Понеделник, 30 Септември 2019 15:22

Граници и граничност в южнославянските култури

Международна научна конференция „Граници и граничност в южнославянските култури“, 3 и 4 октомври 2019 г., София Международна научна конференция „Граници и граничност в южнославянските култури“, 3 и 4 октомври 2019 г., София

Международна научна конференция „Граници и граничност в южнославянските култури“ ще се състои в София на 3 и 4 октомври 2019 г.

Научното събитие е насочено към проучване на темата в контекста на „градското и библейското“. Форумът се организира от Кирило-методиевския научен център (БАН) в сътрудничество с Института за литература (БАН) и Института по славистика на Полската академия на науките с любезното домакинство на Института по етнология и фолклористика (БАН), който ще приеме участниците в залите на Княжеския дворец. Събитието се финансира и от Министерството на образованието и науката по Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“.

Конференцията е резултат от изпълнението на съвместните полско-български научни проекти „Градът в динамиката на културата“ и „Граници и граничност: Библейски модели и тяхното влияние в южнославянските литератури и култури от Средновековието до Новото време“ в рамките на двустранното споразумение между ПАН и БАН. Сред участниците личат имената на утвърдени български и чуждестранни учени като Гражина Шват-Гълъбова, Нежа Зайц, Ана Стойкова, Славия Бърлиева, Таня Илиева, Николай Аретов и др., както и на представители на по-младо поколение изследователи.

Участниците и гостите на интердисциплинарния форум ще имат възможност да изслушат двадесет доклада, чиято проблематика, свързана с границите, варира от библейските преписи и редакции, през паметта за св. Седмочисленици и падането на Търново до българските хаджии и писателката Теодора Димова.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ
ЗА НАЦИОНАЛНАТА НАУЧНА ПРОГРАМА

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

ПРИЛОЖНИ
ПРОГРАМИ

За повишаване на информираността на обществото по отношение на културноисторическото наследство.

ДИГИТАЛНИ
ИНСТРУМЕНТИ

За изследване, представяне и популяризиране на българското културноисторическо наследство.

ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПРОГРАМИ

Научноизследователски и образователни програми в областта на българското културно наследство.

×

Национална научна програма КИННПОР

Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ е създадена в изпълнение на Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Р България 2017-2030 и се финансира от Министерството на образованието и науката на България.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ


TOP