КИННПОР
Петък, 29 Март 2019 16:12

Международна научна конференция

„Нему да бъде слава, чест и почит“ – 1150 години от кончината на Константин-Кирил Философ „Нему да бъде слава, чест и почит“ – 1150 години от кончината на Константин-Кирил Философ

От 13 до 15 февруари 2019 г. в София се проведе международната научна конференция под надслов „Нему да бъде слава, чест и почит – 1150 години от кончината на Константин-Кирил Философ“.

Тридневният форум е първото публично събитие по националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“, финансирана от Министерството на образованието и науката на България.

Конференцията беше организира от Кирило-методиевския научен център (КМНЦ-БАН) в партньорство със Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Националния музей „Земята и хората“ и под патронажа на президента на Република България г-н Румен Радев. В събитието взеха участие над 50 учени от шест страни – България, Германия, Гърция, Италия, Полша и Русия.

Тържественото откриване на конференцията се състоя на 13 февруари от 16.00 ч. в музея „Земята и хората“ с представянето на изложба, посветена на първоучителя, и слово на вицепрезидента г-жа Илияна Йотова. Присъстващите имаха възможността да изслушат три встъпителни доклада: „Съвременните кирило-методиевски изследвания в Европа – посоки, резултати, перспективи“, Светлина Николова (КМНЦ-БАН), „Св. Кирил в Рим и в паметта на Рим“, Красимир Станчев (Трети римски университет, Италия) и „Паметта за св. Кирил в Солун“, Ангелики Деликари (Университет Аристотел, Гърция). Тържественото заседание беше закрито от координатора на националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ проф. д.ф.н. Анна-Мария Тотоманова.

На 14 и 15 февруари научната част на форума продължи в Новата конферентна зала и Заседателна зала 1 на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и зала „Марин Дринов“ - БАН с научни секции. Всички доклади, представени на конференцията, ще бъдат издадени в специален том от поредицата на Кирило-методиевския научен център „Кирило-Методиевски студии“.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ
ЗА НАЦИОНАЛНАТА НАУЧНА ПРОГРАМА

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

ПРИЛОЖНИ
ПРОГРАМИ

За повишаване на информираността на обществото по отношение на културноисторическото наследство.

ДИГИТАЛНИ
ИНСТРУМЕНТИ

За изследване, представяне и популяризиране на българското културноисторическо наследство.

ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПРОГРАМИ

Научноизследователски и образователни програми в областта на българското културно наследство.

×

Национална научна програма КИННПОР

Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ е създадена в изпълнение на Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Р България 2017-2030 и се финансира от Министерството на образованието и науката на България.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ


TOP