КИННПОР
Понеделник, 03 Април 2023 17:00

Корпус на стенописите от ХVІ век в България

Корпус на стенописите от ХVІ век в България Корпус на стенописите от ХVІ век в България

На 19.04.2023 г. от 17 часа ще бъде представен „Корпус на стенописите от ХVІ век в България“ на Института за изследване на изкуствата на БАН.

Изданието е осъществено с помощта на Национална научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ и ще бъде представено от чл. кор. Иванка Гергова в зала „Проф. Марин Дринов“ на Българската академия на науките.

Корпус на стенописите от ХVІ век в България“ представлява част от един дългогодишен мащабен проект на Института за изследване на изкуствата на БАН, целящ изработването на пълна словесна и образна документация на паметниците на църковната монументална живопис в България. Корпусът излиза от печат в годината, в която ИИИзк чества своята 75-та си годишнина.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ
ЗА НАЦИОНАЛНАТА НАУЧНА ПРОГРАМА

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

ПРИЛОЖНИ
ПРОГРАМИ

За повишаване на информираността на обществото по отношение на културноисторическото наследство.

ДИГИТАЛНИ
ИНСТРУМЕНТИ

За изследване, представяне и популяризиране на българското културноисторическо наследство.

ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПРОГРАМИ

Научноизследователски и образователни програми в областта на българското културно наследство.

×

Национална научна програма КИННПОР

Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ е създадена в изпълнение на Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Р България 2017-2030 и се финансира от Министерството на образованието и науката на България.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ


TOP