КИННПОР
Петък, 30 Август 2019 11:47

Старобългаристика в дигиталната ера

 Старобългаристика в дигиталната ера Старобългаристика в дигиталната ера Програма Христо Ботев | БНР

След прекъсване от 25 години Международният колоквиум по старобългаристика отново „заживява“ на територията на Софийския университет, който организира седмото му издание, посветено на 1150-ата годишнина от успението на св. Константин Философ-Кирил.

Макар и лишен от щедрото държавно финансиране, форумът събира в София учените от наши и чужди изследователски и академични центрове, за да представят последните си изследвания и постижения в проучването, опазването и популяризирането на старобългарския език и текстовете, създадени от първите преводачи и автори на оригинални творби на третия европейски официален книжовен език. С проф. Анна-Мария Тотоманова, председателка на организационния комитет на форума, разговаряме за шансовете на старобългаристиката в съвременните условия и за възможностите чрез дигиталните технологии за достъп до ценните ръкописи.

Запис от разговора можете да чуете тук.

Венета Гаврилова | Програма Христо Ботев | БНР

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ
ЗА НАЦИОНАЛНАТА НАУЧНА ПРОГРАМА

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

ПРИЛОЖНИ
ПРОГРАМИ

За повишаване на информираността на обществото по отношение на културноисторическото наследство.

ДИГИТАЛНИ
ИНСТРУМЕНТИ

За изследване, представяне и популяризиране на българското културноисторическо наследство.

ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПРОГРАМИ

Научноизследователски и образователни програми в областта на българското културно наследство.

×

Национална научна програма КИННПОР

Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ е създадена в изпълнение на Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Р България 2017-2030 и се финансира от Министерството на образованието и науката на България.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ


TOP