КИННПОР
Петък, 30 Август 2019 10:42

Културноисторическо наследство: Възстановява се Колоквиумът по старобългарстика

Културноисторическо наследство: Възстановява се Колоквиумът по старобългарстика Културноисторическо наследство: Възстановява се Колоквиумът по старобългарстика Сутрешен блок | БНТ1

След 25-годишно прекъсване през 2019 година Софийският университет „Свети Климент Охридски“ възстановява Колоквиумът по старобългаристика. Това става възможно благодарение на Националната научна програма "Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие", финансирана от МОН.

Председателят на oрганизациония комитет и координатор на програмата проф. д-р Анна-Мария Тотоманова подчерта, че Софийският университет беше удостоен с тази висока отговорност заради високите си постижения в областта на изследването на културноисторическото наследство на България.

Възстановяването на колоквиума е завет на една от видните старобългаристки - проф. Румяна Павлова. Тази традиция се създава през 1978 г. и до 1994 г. са проведени 6 колоквиума.

Запис от интервюто можете да гледате на сайта на БНТ1.

Сутрешен блок | БНТ1

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ
ЗА НАЦИОНАЛНАТА НАУЧНА ПРОГРАМА

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

ПРИЛОЖНИ
ПРОГРАМИ

За повишаване на информираността на обществото по отношение на културноисторическото наследство.

ДИГИТАЛНИ
ИНСТРУМЕНТИ

За изследване, представяне и популяризиране на българското културноисторическо наследство.

ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПРОГРАМИ

Научноизследователски и образователни програми в областта на българското културно наследство.

×

Национална научна програма КИННПОР

Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ е създадена в изпълнение на Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Р България 2017-2030 и се финансира от Министерството на образованието и науката на България.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ


TOP