КИННПОР

Семинар „Виртуални музеи и техни образователни приложения“

dipp2020
Категория
Събития
Date
24 Септември 2020 16:30
Място
Културен център „Морско казино“, Бургас

Семинарът е част от Национална научна програма „Културно-историческо наследство, национална памет и обществено развитие“ и ще се проведе на 24 септември като едно от събитията в богатата програма на Десетата международна конференция „Цифрово представяне и опазване на културно и научно наследство“ – DiPP2020.

Семинарът „Виртуални музеи и техни образователни приложения“ ще се проведе от 16:30 -18:00 ч. в Културен център „Морско казино“.

Международната конференция „Цифрово представяне и опазване на културно и научно наследство“ традиционно среща, работещи в страната и в чужбина, с техни колеги от престижни научни центрове в света, за представяне на последните научни постижения в областта на ИКТ за културно и научно наследство и за набелязване на насоки за бъдещи изследвания. В предишните 9 издания на DiPP участваха повече от 400 учени от повече от 25 държави (България, Германия, Гърция, Израел, Италия, Китай, Латвия, Португалия, Румъния, Русия, САЩ, Сърбия, Унгария, Украйна, Франция, Холандия, Чехия, Швейцария и др.), които представиха научни и проектни доклади, публикувани в сборник на конференцията (с отворен достъп на: http://dipp.math.bas.bg).

Популярното сред научните среди събитие се организира от Института по математика и информатика на Българска академия на науките, под патронажа на ЮНЕСКО с подкрепата на Община Бургас и Фонд „Научни изследвания“. Част от програмата на конференцията са и Семинар и национален информационен ден „Отворен достъп до научни публикации и данни“, организиран от Институт по математика и информатика, Българска академия на науките.

Конференцията цели да представи иновации, проекти и научни и научно-приложни разработки в областта на цифровото документиране, архивирането, представянето и запазването на световно и национално материално и нематериално културно и научно наследство. Основен фокус е осигуряването на отворен достъп до цифровизирано национално културно и научно наследство и следването на устойчиви политики за продължаващо му цифрово съхранение и опазване. С приоритет е цифровото представяне и съхранение на паметници на културата и историята в условия на риск. На конференцията ще бъдат демонстрирани иновативни технологии и прототипи, в т.ч. цифрови хранилища, цифрови архиви, виртуални музеи и цифрови библиотеки, резултат на утвърдени практики и постижения в областта. Обществени и специализирани библиотеки, музеи, галерии, архиви, центрове, изследователски институции и университети (национални и чуждестранни) са поканени да обменят опит, идеи и резултати по тематиката на конференцията.

Представените на форума научни изследвания и резултати ще се публикуват в реферираното и индексирано в Web of Science и Scopus издание-сборник на английски език, което се отпечатва преди началото на конференцията.

Съорганизатори на събитието са: Регионален академичен център на БАН – Бургас; Регионален исторически музей – Бургас; Бургаски свободен университет; Index Ltd.

Повече информация за конференцията може да се види на страницата на DiPP2020.

Програмата на DiPP2020 е достъпна на: http://dipp2020.math.bas.bg/programme

 
 

Всички дати

  • 24 Септември 2020 16:30

Календар

Пон Вт Сря Чет Пет Съб Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ
ЗА НАЦИОНАЛНАТА НАУЧНА ПРОГРАМА

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

ПРИЛОЖНИ
ПРОГРАМИ

За повишаване на информираността на обществото по отношение на културноисторическото наследство.

ДИГИТАЛНИ
ИНСТРУМЕНТИ

За изследване, представяне и популяризиране на българското културноисторическо наследство.

ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПРОГРАМИ

Научноизследователски и образователни програми в областта на българското културно наследство.

×

Национална научна програма КИННПОР

Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ е създадена в изпълнение на Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Р България 2017-2030 и се финансира от Министерството на образованието и науката на България.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ


TOP