КИННПОР

Статии с етикет: култура

Сряда, 21 Април 2021 18:16

Непознатото наследство

Валидиране на знания и умения в областта на културното наследство

Изследването „Непознатото наследство: валидиране на знания и умения за опазване и социализиране на културни ценности“ анализира и търси практическо решение на проблемите, свързани с професионалното развитие в областта на културното наследство.

Публикувана в Ресурси

На 20 октомври 2020 г. в Унгарския културен институт в София се проведе публична лекция на д-р Катрин Орел на тема Multiculturalism in the Cities of the Habsburg Empire 1880-1914. Организатор на научната изява беше Институтът за балканистика с Център по тракология при Българската академия на науките (ИБЦТ-БАН) съвместно с Унгарския културен институт в София по Национална научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие”, финансирана от МОН.

Публикувана в Новини

Българският културен институт в Прага, в партньорство с Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ осъществява изложбата „Йосиф Шнитер (1852-1914)“, която ще бъде открита на 7 октомври (сряда) от 18.00 ч.

Публикувана в Новини

В изпълнение на проект от Национална научна програма „Културно-историческо наследство, национална памет и обществено развитие“, през месец август, гл. ас. д-р Радка Братанова от Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН проведе теренно изследване на тема „Работата на културните институции в Смолянска област по време на пандемията COVID-19. Музикалнофолклорно творчество“.

Публикувана в Новини

Сборник „Законодателство и професионално развитие в областта на културното наследство. Историческа реконструкция и актуално състояние в Република България“, съставител Иван Кабаков.

Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2020 (електронно издание).

Публикувана в Ресурси

Уважаеми колеги и приятели,

От името на ННП „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ Софийският университет ви кани на публичните лекции на проф. д-р Флорентина Бадаланова-Гелер (Юнивърсити колеж, Лондон) на тема:

Публикувана в Новини

На 25 септември 2019 г. във Вършец се проведе работна среща „Градска култура от Средновековековието до модерната епоха“.

Публикувана в Новини

На 12.09.2019 г. се проведе работна среща на тема: „Развитие на културния туризъм в България“, организирана от Министерството на туризма.

Публикувана в Новини

В рамките на конференция за създаване на нови културни маршрути в Дунавския регион, координаторът на Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ проф. дфн Анна-Мария Тотоманова взе участие като панелист в кръглата маса „Културен маршрут „Св. св. Кирил и Методий“.

Тя представи програмата като доказателство за готовността на българската хуманитаристика да се включи в изграждането и сертифицирането на този важен за националната ни памет и за Европа маршрут. Събитието беше организирано от Министерството на туризма, като съкоординатор на Приоритетна област 3 „Насърчаване на дейностите в областта на културата и туризма и преките контакти между хората“ на Дунавската стратегия за периода 2017-2019 по проект DTP-PAC1-PA3-03 Culture & Tourism, финансиран по Транснационална програма „Дунав 2014-2020“.

Целта на събитието беше да се обсъдят и представят възможностите за обогатяване и надграждане на културните маршрути на Съвета на Европа „Св. св. Кирил и Методий“ и „Желязната епоха“, въз основа на запазеното у нас и в останалите дунавски държави културно наследство.

Конференцията и тематичните кръгли маси се проведоха на 30 септември 2019 г. в хотел „София Хотел Балкан“.

Публикувана в Новини

Международна научна конференция „Граници и граничност в южнославянските култури“ ще се състои в София на 3 и 4 октомври 2019 г.

Публикувана в Новини
Страница 1 от 2

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ
ЗА НАЦИОНАЛНАТА НАУЧНА ПРОГРАМА

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

ПРИЛОЖНИ
ПРОГРАМИ

За повишаване на информираността на обществото по отношение на културноисторическото наследство.

ДИГИТАЛНИ
ИНСТРУМЕНТИ

За изследване, представяне и популяризиране на българското културноисторическо наследство.

ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПРОГРАМИ

Научноизследователски и образователни програми в областта на българското културно наследство.

×

Национална научна програма КИННПОР

Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ е създадена в изпълнение на Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Р България 2017-2030 и се финансира от Министерството на образованието и науката на България.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ


TOP