КИННПОР

Статии с етикет: КМНЦ

През септември 2021 г. излезе от печат справочният речник „Кой, кога, къде в Пространното житие на св. Константин-Кирил“, изготвен от доц. Мая Иванова и д-р Цветомира Данова под научната редакцията на проф. Климентина Иванова.

Публикувана в Новини
Сряда, 02 Юни 2021 11:25

Нови видеолекторати от КМНЦ

Нови 6 лекции са включени в серията от видеолекции, посветени на теми от областта на медиевистиката и славистиката от Кирило-Методиевския научен център (КМНЦ на БАН).

Публикувана в Ресурси
Четвъртък, 09 Април 2020 19:04

Видеолекторати от КМНЦ

Кирило-Методиевският научен център (КМНЦ на БАН) разработи серия от видеолекции, посветени на теми от областта на медиевистиката и славистиката.

Публикувана в Ресурси

Кирило-Методиевският научен център (КМНЦ на БАН) се включи в инициативите за подпомагане на българското образование със серия от видеолекции, посветени на изучавани в средното училище теми от областта на медиевистиката и славистиката.

Публикувана в Новини

Международна научна конференция „Граници и граничност в южнославянските култури“ ще се състои в София на 3 и 4 октомври 2019 г.

Публикувана в Новини

От 13 до 15 февруари 2019 г. в София се проведе международната научна конференция под надслов „Нему да бъде слава, чест и почит – 1150 години от кончината на Константин-Кирил Философ“.

Публикувана в Новини

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ
ЗА НАЦИОНАЛНАТА НАУЧНА ПРОГРАМА

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

ПРИЛОЖНИ
ПРОГРАМИ

За повишаване на информираността на обществото по отношение на културноисторическото наследство.

ДИГИТАЛНИ
ИНСТРУМЕНТИ

За изследване, представяне и популяризиране на българското културноисторическо наследство.

ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПРОГРАМИ

Научноизследователски и образователни програми в областта на българското културно наследство.

×

Национална научна програма КИННПОР

Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ е създадена в изпълнение на Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Р България 2017-2030 и се финансира от Министерството на образованието и науката на България.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ


TOP