КИННПОР

Фотоизложба на Айдън Четинбостаноглу в ПУ „Паисий Хилендарски“

"Столипиново - всеки има история" (Stolipinovo - everyone has a story) "Столипиново - всеки има история" (Stolipinovo - everyone has a story)

На 22 април 2019 г., понеделник, от 16 ч. в сградата на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ на ул. Костаки Пеев № 21 ще бъде открита фотоизложбата „Столипиново - всеки има история“ (Stolipinovo - everyone has a story).

Изложбата представя част от нематериалното културно наследство на ромите в град Пловдив и е включена в работната програма изпълнявана от Пловдивския университитет, част от Националната научна програма "Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие". Изложбата е организирана от катедра Етнология и ще бъде представена от автора г-н Четинбостаноглу и от проф. Мария Шнитер, представител на ПУ в Националната програма.

Информация за събитието

  • Дата: Понеделник, 22 Април 2019
  • Място: ПУ "Паисий Хилендарски"
Прочетена 496 пъти

Галерия със снимки

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ
ЗА НАЦИОНАЛНАТА НАУЧНА ПРОГРАМА

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

ПРИЛОЖНИ
ПРОГРАМИ

За повишаване на информираността на обществото по отношение на културноисторическото наследство.

ДИГИТАЛНИ
ИНСТРУМЕНТИ

За изследване, представяне и популяризиране на българското културноисторическо наследство.

ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПРОГРАМИ

Научноизследователски и образователни програми в областта на българското културно наследство.

×

Национална научна програма КИННПОР

Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ е създадена в изпълнение на Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Р България 2017-2030 и се финансира от Министерството на образованието и науката на България.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ


TOP