КИННПОР
Четвъртък, 09 Юни 2022 09:55

Екипи от Националната научна програма участват в 48-ата международна конференция „Приложение на математиката в техниката и икономиката“

Откриване на 48-ата международна конференция „Приложение на математиката в техниката и икономиката“ Откриване на 48-ата международна конференция „Приложение на математиката в техниката и икономиката“

От 7 до 13 юни 2022 г. в гр. Созопол се провежда 48-ата международна конференция „Приложение на математиката в техниката и икономиката“. Събитието организирано от Факултета по приложна математика и информатика към Техническия университет в София.

Рецензираните доклади от конференцията се публикуват в журнал на Американския институт по физика и са индексирани в SCOPUS – най-голямата в света база данни за резюмета и цитирания. Форумът е част от „Дните на науката в ТУ-София“, в които се представят основни постижения във водещите научно-изследователски направления в университета.

Конференцията беше открита официално от ректора на Техническия университет – София, проф. Иван Кралов, деканът на Факултета по приложна математика и информатика, доц. Десислава Иванова, проф. Анна-Мария Тотоманова, координатор на Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ и проф. Мириам Мауми от Технологичния университет Троа.

В рамките на тазгодишната конференцията специализирани семинари с различна тематика организират проф. Анна-Мария Тотоманова – „Софтуерни науки и иновации за интерактивно представяне на българското културно и историческо наследство“, доц. Десислава Иванова – „Биоинформатика“, проф. Мириам Мауми и доц. Д. Иванова – „Наука за данните и изкуствен интелект“, проф. Виржиния Кирякова и проф. Йорданка Панева –„Дробно смятане, специални функции и приложения“, проф. Недю Попиванов –„Частни диференциални уравнения и приложения“ и доц. Ангел Марчев – „Приложение за предвиждане и оптимизация на градския транспорт“.

В рамките на специализирания семинар „Софтуерни науки и иновации за интерактивно представяне на българското културно и историческо наследство“ ще бъдат представени постиженията на екипи от Софийския и Техническия университет.

За повече информация: http://amee.fpmi.bg

Галерия със снимки

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ
ЗА НАЦИОНАЛНАТА НАУЧНА ПРОГРАМА

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

ПРИЛОЖНИ
ПРОГРАМИ

За повишаване на информираността на обществото по отношение на културноисторическото наследство.

ДИГИТАЛНИ
ИНСТРУМЕНТИ

За изследване, представяне и популяризиране на българското културноисторическо наследство.

ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПРОГРАМИ

Научноизследователски и образователни програми в областта на българското културно наследство.

×

Национална научна програма КИННПОР

Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ е създадена в изпълнение на Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Р България 2017-2030 и се финансира от Министерството на образованието и науката на България.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ


TOP